موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

مقررات و مجوزها

Flag sv

مجوز کارگزاری قانون مقررات بین المللی IBC 2014

جزیره خودمختار موالی (موهلی) اتحادیه کومور

PO TRADE LTD در جاده بونوو، جزیره فومبونی موهلی، اتحادیه کومور با شماره ثبت HY00422007 و شماره مجوز T2022086 ثبت شده است..

اداره ثبت شرکت های تجارت بین المللی تأیید می کند که با رعایت کلیه الزامات مربوط به ثبت طبق قانون شرکت تجارت بین الملل، کلیه الزامات قانون مذکور در رابطه با ثبت رعایت شده است. مطابق با دستوری که توسط قانون بین المللی 2001 ایست خودمختار موالی (Mohéli) به دفتر مرجع خدمات بین المللی موالی اعطا شده است.

گواهی مشاهده:

Certificate
Flag ru

IFMRRC

PO TRADE LTD در ساختمان Rodney Bayside، Rodney Bay، Gros-Islet، St Lucia با شماره ثبت 2019-00207 ثبت شده است.

PO TRADE LTD is regulated by MISA (License T2022086).

گواهی مشاهده:

Certificate