Enjin pemaparan carta yang dioptimumkan mengurangkan masa pemuatan dan meningkatkan hayat bateri sehingga 25%.

Pendedahan Risiko

Bahasa rasmi syarikat adalah bahasa Inggeris. Untuk keterangan lengkap mengenai aktiviti Syarikat, sila layari laman web versi Bahasa Inggeris. Maklumat yang diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa selain Bahasa Inggeris adalah bertujuan sebagai maklumat sahaja dan tidak mempunyai kuasa undang-undang, Syarikat tidak bertanggungjawab atas ketepatan maklumat yang diberikan dalam bahasa-bahasa lain..

Pendedahan risiko untuk operasi dengan mata wang dan derivatif asing

Amaran pendek ini, sebagai tambahan kepada Terma Perniagaan Umum, bukan bertujuan untuk menyatakan semua risiko dan aspek penting lain operasi dengan mata wang dan derivatif asing. Dengan mengambil kira risiko, anda tidak seharusnya menyelesaikan transaksi produk yang dinyatakan di atas jika anda tidak tahu tentang sifat kontrak yang dimeterai, aspek undang-undang hubungan tersebut dalam konteks kontrak tersebut atau tahap pendedahan anda kepada risiko. Operasi dengan mata wang dan derivatif asing berkaitan dengan tahap risiko yang tinggi, oleh itu ia tidak sesuai untuk kebanyakan orang. Anda perlu menilai dengan teliti tahap kesesuaian operasi tersebut dengan diri sendiri, mengambil kira pengalaman anda, matlamat, sumber kewangan dan faktor-faktor penting yang lain..

1. Operasi dengan mata wang dan derivatif asing

1.1 Perdagangan leveraj bermaksud keuntungan ditingkatkan; ia juga bermaksud kerugian akan ditingkatkan. Semakin rendah syarat margin, semakin tinggi risiko kerugian jika pergerakan pasaran tidak menyebelahi anda. Kadangkala margin yang dikehendaki adalah sekecil 0.5%. Sila berwaspada semasa berdagang menggunakan margin, kerugian anda boleh melebihi bayaran awal dan wujud kemungkinan yang anda akan rugi lebih banyak berbanding jumlah pelaburan awal yang dibuat. Jumlah margin awal mungkin kelihatan sedikit berbanding nilai kontrak atau derivatif mata wang asing disebabkan kesan "leveraj" atau "penggearan" yang digunakan dalam aliran perdagangan. Pergerakan pasaran yang tidak begitu ketara akan mempunyai kesan berkadaran yang semakin meningkat pada jumlah deposit atau dana yang ingin didepositkan kepada anda. Keadaan ini mungkin menyebelahi anda atau tidak. Apabila menyokong kedudukan, anda mungkin menanggung kerugian sehingga margin awal dan sebarang jumlah wang tambahan yang didepositkan ke Syarikat. Jika pasaran mula bergerak ke arah bertentangan dari kedudukan anda, dan/atau jumlah margin yang diperlukan meningkat, maka Syarikat mungkin mengehendaki anda untuk membuat deposit wang tambahan dengan serta-merta bagi menyokong kedudukan itu. Kegagalan untuk memenuhi syarat untuk membuat deposit wang tambahan boleh mengakibatkan kedudukan itu ditutup oleh Syarikat, dan anda akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kekurangan dana yang berkaitan dengannya.

1.2 Pesanan dan Strategi yang mengurangkan risiko

Membuat pesanan-pesanan tertentu (contohnya, pesanan "henti rugi", jika dibenarkan oleh undang-undang tempatan atau pesanan "had henti") yang mengehadkan jumlah maksimum kerugian mungkin menjadi kurang berkesan sekiranya situasi pasaran menjadikan pelaksanaan pesanan tersebut mustahil (sebagai contoh, semasa kecairan pasaran). Mana-mana strategi yang menggunakan kombinasi kedudukan, sebagai contoh, "spread" dan "stradel" mungkin tidak kurang berisiko berbanding pesanan yang berkaitan dengan kedudukan "panjang" dan "pendek" yang biasa.

2. Risiko tambahan khusus kepada transaksi dengan mata wang dan derivatif asing

2.1 Syarat-syarat untuk memeterai kontrak

Anda perlu mendapatkan maklumat terperinci tentang syarat-syarat memeterai kontrak daripada broker anda dan sebarang kewajipan yang berkaitan dengannya (contoh, tentang keadaan di mana anda mungkin mengakru kewajipan untuk menjalankan atau menerima penghantaran sebarang aset dalam rangka kontrak niaga hadapan, atau sekiranya dalam kes opsyen, maklumat mengenai tarikh tamat tempoh dan had masa untuk melaksanakan opsyen). Di bawah beberapa keadaan, pertukaran saham atau gedung penjelasan (clearinghouse) boleh menukar syarat-syarat kontrak yang belum selesai (termasuk harga laksana) untuk menggambarkan perubahan dalam pasaran aset berkenaan.

2.2 Penggantungan atau sekatan dagangan. Korelasi harga

Keadaan pasaran tertentu (sebagai contoh, kecairan) dan/atau peraturan-peraturan operasi beberapa pasaran (sebagai contoh, penggantungan perdagangan berkenaan kontrak atau berbulan-bulan kontrak disebabkan lebihan dalam had perubahan harga) boleh meningkatkan risiko kerugian yang ditanggung, disebabkan melaksanakan transaksi atau menyamakan/netting kedudukan menjadi sukar atau mustahil. Kerugian boleh meningkat jika anda menjual opsyen. Kesalinghubungan yang berasas tidak selalunya wujud antara harga aset dan aset derivatif. Ketiadaan harga tanda aras untuk aset boleh membuatkan anggaran "nilai saksama" sukar.

2.3 Dana dan harta yang didepositkan

Anda perlu membiasakan diri anda dengan instrumen perlindungan dalam had Sekuriti yang didepositkan oleh anda dalam bentuk tunai atau mana-mana aset lain, apabila melaksanakan operasi sama ada dalam negara atau luar negara, terutama sekali jika insolvensi atau kebankrapan firma urus niaga boleh menjadi satu isu. Tahap anda boleh memulangkan wang tunai anda atau aset lain dikawal selia oleh undang-undang dan standard negara tempatan di mana Pihak lawan menjalankan aktivitinya.

2.4 Yuran komisen dan caj-caj lain

Sebelum menyertai dalam apa-apa perdagangan, anda perlu mengetahui dengan jelas tentang semua yuran komisen, ganjaran dan caj lain yang perlu dibayar oleh anda sendiri. Perbelanjaan-perbelanjaan ini akan menjejaskan hasil bersih kewangan anda (untung atau rugi).

2.5 Transaksi di bidang kuasa lain

Pelaksanaan transaksi dalam pasaran di bidang kuasa yang lain, termasuk pasaran yang berhubung secara rasmi dengan pasaran dalaman anda boleh memberi risiko tambahan kepada anda. Pengawalaturan pasaran yang dinyatakan di atas mungkin berbeza dari tempat anda dari segi perlindungan pelabur (termasuk tahap perlindungan yang rendah). Pihak berkuasa pengawalaturan tempatan anda tidak dapat memastikan pematuhan wajib kepada peraturan-peraturan yang ditentukan oleh pihak berkuasa kawal selia atau pasaran di bidang kuasa lain di tempat anda melaksanakan transaksi.

2.6 Risiko mata wang

Keuntungan dan kerugian transaksi dengan kontrak yang diwakili semula dalam mata wang asing yang berbeza daripada mata wang akaun anda adalah dipengaruhi oleh turun naik kadar pertukaran apabila ditukarkan daripada mata wang kontrak kepada mata wang akaun.

2.7 Risiko kecairan

Risiko kecairan menjejaskan keupayaan anda untuk berdagang. Risikonya adalah CFD atau aset anda yang tidak boleh didagangkan semasa anda mahu berdagang (untuk mengelakkan kerugian atau menjana keuntungan). Selain itu, margin yang perlu anda kekalkan sebagai deposit dengan penyedia CFD dikira semula pada setiap hari selaras dengan perubahan dalam nilai aset pendasar CFD yang anda pegang. Jika pengiraan semula ini (penilaian semula) menghasilkan pengurangan nilai berbanding penilaian pada hari sebelumnya, anda akan dikehendaki untuk membayar wang tunai kepada penyedia CFD dengan segera untuk memulihkan kedudukan margin dan menanggung kerugian. Jika anda tidak dapat membuat bayaran tersebut, penyedia CFD boleh menutup kedudukan anda tanpa mengira anda setuju atau tidak dengan tindakan tersebut. Anda perlu menerima kerugian walaupun harga aset pendasar akan pulih kemudiannya. Terdapat penyedia CFD yang akan mencairkan semua kedudukan CFD anda jika anda tidak mempunyai margin yang dikehendaki, meskipun jika salah satu kedudukan tersebut menunjukkan keuntungan untuk anda pada peringkat tersebut. Untuk mengekalkan kedudukan terbuka, anda mungkin perlu bersetuju untuk membenarkan penyedia CFD mengambil bayaran tambahan (biasanya dari kad kredit) mengikut budi bicara mereka, apabila diperlukan untuk memenuhi panggilan margin yang relevan. Dalam pasaran yang bergerak pantas dan tidak menentu, anda boleh mendapat bil kad kredit yang banyak dengan mudah dalam cara ini.

2.8 Had "henti rugi"

Untuk mengehadkan kerugian, ramai penyedia CFD menawarkan peluang untuk memilih had 'henti rugi'. Ini akan menutup kedudukan anda secara automatik apabila ia mencapai had harga pilihan anda. Terdapat beberapa situasi di mana had 'henti rugi' tidak berkesan, sebagai contoh, apabila terdapat pergerakan harga yang pantas atau penutupan pasaran. Had henti rugi tidak akan sentiasa melindungi anda daripada kerugian.

2.9 Risiko pelaksanaan

Risiko pelaksanaan dikaitkan dengan fakta yang perdagangan tidak boleh dijalankan dengan serta-merta. Sebagai contoh, mungkin terdapat sela masa antara waktu anda membuat pesanan dan waktu ia dilaksanakan. Dalam tempoh ini, pasaran mungkin tidak menyebelahi anda. Dengan itu, pesanan anda tidak dilaksanakan pada harga yang anda jangka. Sesetengah penyedia CFD membenarkan untuk berdagang walaupun apabila pasaran telah ditutup. Sila berwaspada, harga untuk perdagangan ini boleh terlalu berbeza daripada harga penutup aset pendasar. Dalam kebanyakan kes, spread boleh menjadi lebih besar berbanding semasa pasaran dibuka.

2.10 Risiko pihak lawan

Risiko pihak lawan adalah risiko penyedia yang mengeluarkan CFD lalai (cth. pihak lawan anda) dan tidak dapat memenuhi kewajipan kewangannya. Jika dana anda tidak diasingkan daripada dana penyedia CFD dengan betul, dan penyedia CFD menghadapi kesukaran kewangan, maka terdapat risiko yang anda mungkin tidak menerima semula wang yang perlu dibayar kepada anda.

2.11 Sistem perdagangan

Kebanyakan "suara" biasa dan sistem perdagangan elektronik menggunakan alat komputer untuk menghala pesanan, menyeimbangkan operasi, mendaftar dan menjelaskan transaksi. Sama seperti alat dan sistem elektronik yang lain, ia juga boleh mengalami kegagalan sementara dan operasi yang salah. Peluang anda untuk pembayaran balik bagi kerugian tertentu bergantung kepada had liabiliti yang ditentukan oleh pembekal sistem perdagangan, pasaran, gudang penjelasan dan/atau firma urus niaga. Had tersebut boleh berbeza-beza; penting untuk anda mendapatkan maklumat terperinci daripada broker anda mengenai perkara ini.

2.12 Perdagangan elektronik

Perdagangan yang dilaksanakan menggunakan mana-mana Rangkaian Komunikasi Elektronik mungkin berbeza bukan sahaja daripada perdagangan pada mana-mana pasaran biasa "open-outrcy", tetapi juga daripada perdagangan di mana sistem perdagangan elektronik lain juga digunakan. Jika anda melaksanakan sebarang transaksi pada Rangkaian Komunikasi Elektronik, anda menanggung risiko yang khusus kepada sistem tersebut, termasuk risiko kegagalan dalam operasi perkakasan atau perisian. Kegagalan sistem boleh mengakibatkan yang berikut: Pesanan anda tidak dijalankan mengikut arahan; pesanan mungkin tidak dilaksanakan; ia mungkin mustahil untuk terus menerima maklumat mengenai kedudukan anda, atau memenuhi syarat-syarat margin.

2.13 Operasi di kaunter

Di beberapa bidang kuasa, firma-firma dibenarkan menjalankan operasi di kaunter. Broker anda mungkin bertindak sebagai pihak lawan untuk operasi tersebut. Ciri khas operasi tersebut terletak pada kerumitan dan kesukaran untuk menutup kedudukan, menganggarkan nilai atau menentukan harga adil atau pendedahan kepada risiko. Atas sebab yang dinyatakan di atas, operasi-operasi ini mungkin berkaitan dengan risiko yang tinggi. Pengawalseliaan yang mentadbir operasi di kaunter mungkin kurang tegas atau menyediakan mod kawal selia tertentu. Anda perlu tahu peraturan-peraturan dan risiko yang berkaitan dengannya sebelum melaksanakan operasi-operasi tersebut.