Binabawasan ng Optimized charts rendering engine ang loading time at pinatataas ang battery life ng hanggang sa 25%.

Patakaran sa Anti Money-Laundering (AML) at Know Your Customer (KYC).

1. Patakaran ng po.trade at ng mga affiliate nito, (na tinukoy dito bilang «Ang Kumpanya») na ipagbawal at aktibong ituloy ang pag-iwas sa money laundering at anumang aktibidad na nagpapadali sa money laundering o pagbibigay ng funds sa mga aktibidad ng terorista o kriminal. Inaatasan ng Kumpanya ang mga opisyal, empleyado at affiliate nito na sumunod sa mga pamantayang ito sa pagpigil sa paggamit ng mga produkto at serbisyo nito para sa mga layunin na may kaugnayan sa money laundering.

2. Para sa mga layunin ng Patakaran, ang money laundering ay karaniwang binibigyang kahulugan bilang pagsasagawa ng mga kilos na idinisenyo para itago ang tunay na pinagmulan ng mga nalikom na pera para ang mga iligal na nalikom ay lumilitaw na nagmula sa mga lehitimong pinagmulan o bumubuo ng mga lehitimong asset.

3. Sa pangkalahatan, nangyayari ang money laundering sa tatlong stage. Ang pera ay unang ipinapasok sa financial system sa stage na «placement», kung saan ang cash na na-generate mula sa mga krimen ay kino-convert sa mga monetary instrument, tulad ng mga money order o traveler's checks, o dini-deposit sa mga account sa mga financial institution. Sa stage na «layering», tina-transfer ang funds sa ibang account o iba pang financial institution para iiwas pa ang pera mula sa krimen na pinagmulan nito. Sa stage na «integration», ipinapasok ulit ang funds sa ekonomiya at ginagamit para bumili ng mga lehitimong asset o para lagyan ng funds ang iba pang krimen o lehitimong negosyo. Puwedeng hindi sangkot sa pagpopondo ng terorista ang mga nalikom mula sa pagsasagawa ng krimen, pero sa halip, isa itong pagtatangka na itago ang pinagmulan o kung saan gagamitin ang funds, na sa kalaunan ay gagamitin para sa mga layuning kriminal.

4. Ang bawat empleyado ng Ang Kumpanya, na ang mga tungkulin ay nauugnay sa probisyon ng mga produkto at serbisyo ng Ang Kumpanya at na direkta o hindi direktang nakikipag-deal sa mga kliyente ng Ang Kumpanya, ay inaasahang alam ang mga requirement ng mga naaangkop na batas at regulasyon na nakakaapekto sa kanyang mga responsibilidad sa trabaho, at magiging affirmative na tungkulin ng naturang empleyado na tuparin ang mga responsibilidad na ito sa lahat ng oras sa paraang sumusunod sa mga requirement ng mga nauugnay na batas at regulasyon.

5. Kasama sa mga batas at regulasyon, pero hindi limitado sa: «Customer Due Diligence for Banks» (2001) and «General Guide to Account Opening and Customer Identification» (2003) of Basel Committee of banking Supervision, Forty + nine Recommendations for Money Laundering of FATF, USA Patriot Act (2001), Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law of (1996).

6. Para matiyak na ang pangkalahatang patakarang ito ay natupad, ang management ng Ang Kumpanya ay nagtatag at nagpapanatili ng ongoing program para sa layunin ng pagtiyak ng pagsunod sa mga nauugnay na batas at regulasyon at ang pag-iwas sa money laundering. Ang programang ito ay naglalayong i-coordinate ang mga partikular na regulatory requirement sa buong grupo sa loob ng isang na-consolidate na framework para epektibong i-manage ang risk na ma-expose sa money laundering at pagpopondo ng terorista sa lahat ng mga yunit ng negosyo, tungkulin, at legal na entity.

7. Ang bawat isa sa mga affiliate ng Ang Kumpanya ay kinakailangang sumunod sa mga patakaran ng AML at KYC.

8. Lahat ng dokumentasyon ng identipikasyon at mga record ng mga serbisyo ay dapat itago sa minimum period na kinakailangan ng lokal na batas.

9. Ang lahat ng mga bagong empleyado ay dapat makatanggap ng anti-money laundering training bilang bahagi ng mandatory program training para sa bagong-hire. Kinakailangan din ng lahat ng naaangkop na empleyado na kumpletuhin ang training sa AML at KYC taun-taon. Kinakailangan ang pakikilahok sa mga karagdagang targeted training program para sa lahat ng empleyado na may pang-araw-araw na responsibilidad sa AML at KYC.

10. Ang Kumpanya ay may karapatang humiling mula sa Kliyente na kumpirmahin ang kanyang impormasyon sa pagpaparehistro na inilagay sa sandali ng pagbubukas ng trading account sa pagpapasya nito at anumang oras. Upang ma-verify ang data, maaaring humiling ang Kumpanya mula sa Kliyente na magbigay ng mga notarized na kopya ng: pasaporte, driver's license o national identity card; bank account statement o utility bill para kumpirmahin ang address ng tirahan. Sa ilang mga kaso, maaaring hilingin ng Kumpanya sa Kliyente na magbigay ng litrato ng Kliyente na may hawak na kard ng pagkakakilanlan malapit sa kanyang mukha. Ang mga detalyadong kinakailangan para sa pagkakakilanlan ng kliyente ay tinukoy sa seksyong AML Policy sa opisyal na website ng Kumpanya.

11. Ang pamamaraan ng pag-verify ay hindi sapilitan para sa data ng pagkakakilanlan ng Kliyente kung ang Kliyente ay hindi nakatanggap ng ganoong kahilingan mula sa Kumpanya. Ang Kliyente ay maaaring boluntaryong magpadala ng kopya ng pasaporte o iba pang dokumentong nagpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan sa departamento ng suporta sa kliyente ng Kumpanya upang matiyak ang pagpapatunay ng nasabing personal na data. Dapat isaalang-alang ng Kliyente na kapag nagdedeposito/nag-withdraw ng mga pondo sa pamamagitan ng bank transfer, dapat siyang magbigay ng mga dokumento para sa buong pag-verify ng pangalan at address na may kaugnayan sa mga detalye ng pagpapatupad at pagproseso ng mga transaksyon sa bangko.

12. Kung nagbago ang anumang data sa pagpaparehistro ng Kliyente (buong pangalan, address o numero ng telepono), obligado ang Kliyente na agad na ipaalam sa departamento ng suporta sa kliyente ng Kumpanya ang mga pagbabagong ito na may kahilingan na baguhin ang data na ito o gumawa ng mga pagbabago nang walang tulong sa Profile ng Kliyente .

12.1. Upang palitan ang numero ng telepono na inilagay sa pagpaparehistro ng Profile ng Kliyente, ang Kliyente ay dapat magbigay ng isang dokumentong nagpapatunay sa pagmamay-ari ng bagong numero ng telepono (kasunduan sa isang mobile phone service provider) at isang larawan ng ID na nakadikit sa mukha ng Kliyente. Ang personal na data ng Kliyente ay dapat na pareho sa parehong mga dokumento.

13. Ang Kliyente ay may pananagutan para sa pagiging tunay ng mga dokumento (kanilang mga kopya) at kinikilala ang karapatan ng Kumpanya na makipag-ugnayan sa mga naaangkop na awtoridad ng bansang naglabas ng mga dokumento upang patunayan ang kanilang pagiging tunay.