Binabawasan ng Optimized charts rendering engine ang loading time at pinatataas ang battery life ng hanggang sa 25%.

Pagpapahayag ng Responsibilidad

Ang mga ibinigay na produkto at serbisyo ay hindi na-order ng isang indibidwal o kumpanya na gumagamit ng WebMoney Transfer system. Bilang isang independent service provider na kumpanya, gumagawa kami ng mga independent na desisyon sa mga presyo at alok. Hindi naniningil ang mga kumpanyang gumagamit ng WebMoney Transfer system ng anumang fee at hindi tumatanggap ng anumang iba pang uri ng kabayaran para sa pagbibigay ng mga serbisyong ito, at hindi sila mananagot para sa aming aktibidad.

Kinukumpirma lang ng certification ng WebMoney Transfer ang aming mga detalye ng contact at nagpapatunay ng pagkakakilanlan. Isinasagawa ito sa aming request at hindi nagpapahiwatig ng anumang uri ng koneksyon sa mga sale ng mga operator ng WebMoney.