Zoptymalizowany silnik renderujący wykresy skraca czas ładowania i zwiększa żywotność baterii do 25%..

Oświadczenie o Odpowiedzialności

Dostarczane towary oraz usługi nie zostały zamówione indywidualnie ani przez firmę korzystając z systemu WebMoney Transfer. Jako niezależna firma podejmujemy własne decyzje dotyczace cen i ofert. Firmy korzystające z systemu WebMoney Transfer nie pobierają opłat oraz nie otrzymują żadnej rekompensaty finansowej za dostarczanie tych usług oraz nie są odpowiedzialne za naszą działalność.

Certyfikat WebMoney Transfer potwierdza jedynie nasze dane kontaktowe oraz naszą tożsamość. Nie świadczy o żadnych powiązaniach z działem sprzedaży firmy WebMoney.