Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Lịch giao dịch tài sản

Danh sách hiện tại của tài sản có sẵn với các khoản thanh toán tương ứng. Phù hợp với: 14:35, 20.07.2024*
Tài sản
(UTC+2)
Payout
Tiền tệ
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/USD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/CAD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/CHF OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/NZD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/USD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CAD/CHF OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CAD/JPY OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/CHF OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/AUD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
NZD/JPY OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
NZD/USD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CAD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CHF OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/JPY OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/SGD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/MYR OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/PKR OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/COP OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/ARS OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/IDR OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/BRL OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
LBP/USD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
MAD/USD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
BHD/CNY OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AED/CNY OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
SAR/CNY OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
QAR/CNY OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
JOD/CNY OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
IRR/USD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
SYP/USD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
OMR/CNY OTC
91%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/TRY OTC
89%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/PHP OTC
89%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CNH OTC
88%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/INR OTC
88%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/DZD OTC
87%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/VND OTC
86%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/GBP OTC
85%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
YER/USD OTC
85%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/NZD OTC
83%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/JPY OTC
82%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/RUB OTC
82%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CHF/NOK OTC
82%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/JPY OTC
81%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CHF/JPY OTC
79%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/MXN OTC
79%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CLP OTC
77%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/RUB OTC
74%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/JPY OTC
73%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/HUF OTC
71%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/BDT OTC
62%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/EGP OTC
57%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
TND/USD OTC
38%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/USD OTC
37%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/THB OTC
27%
Hàng hóa
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Gold OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Brent Oil OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
WTI Crude Oil OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Silver OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Natural Gas OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Platinum spot OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Palladium spot OTC
45%
Cổ phiếu
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Apple OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
FACEBOOK INC OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Boeing Company OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
American Express OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Amazon OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
VISA OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Johnson & Johnson OTC
90%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Pfizer Inc OTC
88%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Alibaba OTC
88%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Citigroup Inc OTC
87%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Intel OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
McDonald's OTC
78%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
ExxonMobil OTC
71%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Tesla OTC
69%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
TWITTER OTC
67%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
FedEx OTC
61%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Cisco OTC
61%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Microsoft OTC
58%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Netflix OTC
45%
Tiền tệ crypto
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Cardano OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Chainlink OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Avalanche OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Ethereum OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Litecoin OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Polygon OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Bitcoin OTC
87%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Dogecoin OTC
82%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
TRON OTC
76%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Solana OTC
74%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Polkadot OTC
66%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Bitcoin ETF OTC
65%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Toncoin OTC
37%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Ripple OTC
36%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
BNB OTC
20%
Chỉ số
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUS 200 OTC
67%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
E35EUR OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
100GBP OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
F40EUR OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
JPN225 OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
D30EUR OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
E50EUR OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
SP500 OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
DJI30 OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
US100 OTC
45%
*Dữ liệu nổi bật chỉ có liên quan tại thời điểm tải trang và chỉ dành cho mục đích tham khảo.
*Lịch trình nội dung được chỉ định theo thời gian máy chủ (UTC+2)..